Jak vynulovat počítadlo nasvíceného času lampy u projektoru?

Po výměně lampy je u většiny projektorů nezbytné vynulovat počítadlo nasvíceného času lampy. Pokud počítadlo nevynulujete, projektor bude předčasně hlásit vysvícení nové lampy, nebo ji dokonce odmítne nastartovat. Postup nulování počítadla lampy najdete v manuálu k vašemu projektoru, nebo se můžete inspirovat následujícími postupy.

Počítadlo naopak nikdy nenulujte před výměnou lampy. I pokud vaše stará lampa dobře svítí a projektor začne hlásit blížící se konec životnosti lampy, doporučujeme ihned objednat lampu novou. Jakmile vám nová lampa přijde, hned ji nainstalujte a původní lampu si ponechejte jako záložní a diagnostickou. Překračováním životnosti lampy významně narůstá riziko její exploze, které je vždy lepší se vyhnout.

Postup se obvykle liší nejen podle výrobce projektoru, ale i podle modelové řady. Pro inspiraci uvádíme pár ukázek:

 • 3M, Dukane, Elmo, Viewsonic
  1. Stiskněte tlačítko “MENU“ pro vyvolání nabídky.
  2. Až se objeví nabídka “EASY MENU”, pomocí tlačítka “ŠIPKA NAHORU”/”ŠIPKA DOLŮ” zvolte z nabídky “Go To Advanced Menu ...” (Přechod k rozšířené nabídce) a stiskněte tlačítko “ŠIPKA VPRAVO”.
  3. Pomocí šipek “nahoru“ a “dolu“ vyberte v levém sloupci nabídku “OPTION“ ("Možnosti") a pak stiskněte tlačítko “ŠIPKA VPRAVO”.
  4. Pomocí šipek “nahoru“ a”dolu“ zvolte položku “LAMP TIME“ (počítadlo životnosti lampy) z nabídky "OPTION" (nebo "ADVANCED") a pak zmáčkněte a podržte tlačítko “RESET” nebo tlačítko “ŠIPKA VPRAVO”.
  5. Zobrazí se dialogové okno. Zvolte “RESET“ ("Vynulovat") pomocí tlačítka “ŠIPKA NAHORU”.
 • ASK, Infocus, Proxima
  • Způsob 1:
   1. Zapněte projektor.
   2. Stiskněte a držte tlačítko zmenšení hlasitostí (“Vol-”) a následovně tlačítko zvětšení hlasitostí (“Vol+”) po dobu min. 3 vteřin.
   3. Světelný indikátor by se měl rozsvítit zelenou barvou.
  • Způsob 2:
   1. Zapněte projektor.
   2. Stiskněte tlačítko “MENU” pro vyvolání nabídky.
   3. Zvolte nabídku “About“ (resp.“Informace”).
   4. Zvolte “Reset Lamp Timer“ a potvrďte resetování počitadla.
 • Acer série P/H/XD/X
  1. Stiskněte tlačítko “MENU“ na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu projektoru.
  2. Pomocí šipek “nahoru“ a “dolu“ zvolte položku “Správa”
  3. Pomocí šipek “nahoru“ a “dolu“  zvolte “Resetování hodin Lampy“
  4. Stiskněte tlačítko “>“ a zvolte “Ano“ resetování počítadla lampy na nulu.
  5. Stisknutím tlačítka “MENU“ na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu se vrátíte do hlavního menu.
  6. Chcete-li zavřít nabídku OSD, stiskněte tlačítko “MENU“ na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu. Nabídka OSD se zavře a projektor uloží nová nastavení.
 • BenQ MP610
  1. Stiskem a podržením tlačítka “Exit” na ovládacím panelu projektoru po dobu 5 vteřin zobrazíte počitadlo lampy.
  2. Stiskněte na projektoru nebo dálkovém ovládači tlačítko “Auto” pro vynulování počitadla.
  3. Cca po 5 vteřinách nečinnosti, nabídka OSD zmizí. 
 • BenQ MP777/MP776
  1. Po zobrazení úvodního loga vyvolejte nabídku na projekční ploše (OSD).
  2. Přejděte do "NASTAVENÍ SYSTÉMU": "Pokročilé" > "Nastavení lampy".
  3. Stiskněte tlačítko "MODE"/"ENTER" ("REŽIM"/"VLOŽIT").
  4. Zobrazí se okno "Nastavení lampy". Zvolte možnost "Vynul. počít. Lampy“ a stiskněte tlačítko "MODE"/"ENTER" ("REŽIM"/"VLOŽIT").
  5. Objeví se varování, zda požadujete vynulovat počítadlo lampy.
  6. Označte položku "Reset" a stiskněte tlačítko "MODE"/"ENTER" ("REŽIM"/"VLOŽIT").
  7. Počítadlo lampy se nastaví na „0”.
 • BenQ PB6100/PB6110/PB6200/PB6210
  1. Stiskněte a podržte tlačítko "Exit" na ovládacím panelu projektoru po dobu 5 sekund pro vyvolání počitadla lampy.
  2. Až se zobrazí nabídka OSD, zmáčkněte tlačítko "MENU" pro resetování počitadla nebo stiskněte "Exit" pro zrušení.
  3. Stiskněte tlačítko < nebo > pro vynulování provozní doby lampy nebo stiskněte tlačítko "Exit" pro opuštění nabídky.
  4. Objeví se zpráva "LAMP HOUR RESET OK“. Stisknutím tlačítka "Exit" a opustíte menu.
 • Boxlight, Canon, Christie, Eiki
  1. Zapněte projektor a stiskněte tlačítko "MENU". Zobrazí se "NABÍDKA NA OBRAZOVCE" ("ON-SCREEN MENU").
  2. Tlačítkem "PŘEJÍT DOLEVA/DOPRAVA" ("POINT LEFT/RIGHT") přesuňte červený rámeček na ikonu nabídky "NASTAVENÍ" ("SETTING").
  3. Zvolte "PŘEJÍT DOLŮ" ("POINT DOWN"). Červený rámeček se přesune na položku "Vynulovat počítadlo lampy" ("Lamp counter reset") a stiskněte tlačítko "NASTAVIT" ("SET").
  4. Zobrazí se zpráva "Vynulovat počítadlo výměny lampy?" ("Lamp replace counter Reset?").
  5. Přesuňte červenou šipku na tlačítko "Ano" ("Yes") a stiskněte "NASTAVIT" ("SET").
  6. Zobrazí se další dialogové okno s požadavkem potvrzení volby. Stisknutím tlačítka "Ano" ("Yes") vynulujete počítadlo lampy.
  7. Po resetování lampy indikátor "VYMĚNIT LAMPU" ("LAMP REPLACE") přestane svítit.
 • Epson
  1. Zmáčknete "Menu" pro zobrazení nastavení projektoru a zvolte nabídku "Reset"
  2. Zvolte položku "Reset Lamp Hours" a potvrďte vynulování tlačítkem "Enter".
 • Hitachi
  1. Zapněte projektor a stiskněte tlačítko "MENU" pro vyvolání nabídky.
  2. Z nabídky "OPTION" zvolte  "LAMP TIME“
  3. Stiskněte a podržte tlačítko "RESET" cca 3 vteřin.
  4. Zvolte "RESET" pro potvrzení.
 • LENOVO
  1. Stisknutím Tlačítka "Menu" vyvoláte nabídku.
  2. Pomocí tlačítek "Doprava" či "Doleva" přejděte na nabídku "Information".
  3. Pomocí šipek "Nahoru" či "Dolů" zvolte položku "Lamp Hour Reset".
  4. Stiskněte tlačítko "Enter" nebo "Doprava". Zobrazí se zpráva "Please see user manual"
  5. Na dálkovém ovladači stiskněte kurzorová tlačítka v následujícím pořadí: "Dolů", "Nahoru", "Doleva" a "Doprava". Zobrazí se informace o vynulování počítadla.
 • Mitsubishi
  1. Zapněte projektor.
  2. Podržte na ovládači "SPRÁVNÉ/ŠIPKA VPRAVO", "ŠIPKA VLEVO" a zároveň tlačítko "POWER" na ovládacím panelu projektoru.
  3. Vyčkejte cca 3 vteřiny, kontrolka lampy zabliká dvakrát.
  4. Uvolněte tlačítka pro dokončení resetování lampy.
 • NEC série NP/U/LT/VT
  • Způsob 1:
   1. Stiskněte tlačítko "MENU", zvolte "Resetovat" a
   2. Zvolte "Doba čištění lampy" -> objeví se dialogové okno -> stiskněte "OK".
  • Způsob 2:
   1. Pokud počitadlo překročí 3100 hod. provozu, projektor nepůjde zapnout.
   2. Nastane-li se tato situace, uveďte projektor do režimu standby. Zmáčkněte současně tlačítka "ON/STANDBY" a "CANCEL" po dobu cca 10 vteřin na dálk. ovladači. Jakmile se počítadlo výbojky vynuluje, indikátor "LAMP" přestane svítit.
 • Sanyo
  1. Zapněte projektor.
  2. Stiskněte tlačítko "Menu". Šipky "vlevo" a "vpravo"  (resp. "3"/"4" ) označte položku "Nastavení" ("Settings").
  3. Tlačítky “Šipka nahoru” a “Šipka dolu” zvolte "Počitadlo lampy" ("Lamp Counter"). Stiskněte "Zvolit" ("Select").
  4. Na obrazovce se zobrazí počitadlo lampy. Označte položku "Vynulovat" ("Reset") a zvolte "Ano" ("Yes") pro potvrzení.
 • Sharp PG-B10S
  1. Zapněte projektor.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka "ENTER/ŠIPKA vpravo" a "AUTO SYNC". Mezitím co je držíte stisknuté, zmáčkněte jedno po druhém tlačítka "ON" a "ŠIPKA vlevo".
  3. Na obrazovce se zobrazí “0000h” signalizující úspěšné vynulování počitadla.
 • Sharp XR10S/ XR10X/XR20S/ XR20X
  1. Zapněte projektor.
  2. Stiskněte a podržte tlačítka "MENU/POMOC", "ENTER" a "ŠIPKA dolu". Mezitím co je držíte stisknuté, zmáčkněte tlačítko "STANDBY/ON".
  3. Na obrazovce se zobrazí “0000h” signalizující úspěšné vynulování počítadla.

Pokud již víte o lampách vše potřebné, stačí vybrat si tu správnou

Bleskurychlý průvodce lampami

Najdi lampu na pár kliknutí

Lampy pro projektory

Lampy pro TV

TOPlist