Čím je způsobena exploze lampy a jak to řešit?

Většina projektorů používá takzvané vysokotlaké rtuťové výbojky. Tyto výbojky produkují světlo vytvořením elektrického oblouku mezi dvěma wolframovými elektrodami v hořáku výbojky. Hořák je vyroben z křemenného skla a obsahuje plynnou směs, která má za provozu vnitřní tlak až 250 atmosfér při teplotě až 1300 stupňů Celsia. Za určitých okolností může hořák výbojky explodovat. Naštěstí jsou projektory na tuto eventualitu konstrukčně připraveny, a tak by exploze výbojky neměla projektor nijak poškodit. Přesto je samozřejmě žádoucí se explozi výbojky vyhnout.

Co může způsobit explozi?

K výbuchu dochází většinou z následujících důvodů:

Výrobní vada výbojky

Sklo hořáku může být z důvodu výrobního kazu v některém místě ztenčené, nebo může obsahovat mikrotrhlinu. Po uvedení výbojky do provozu vzroste vnitřní tlak, kterému slabé místo neodolá, a hořák exploduje. K explozi z důvodu výrobní vady obvykle dojde v prvních minutách až hodinách provozu nové lampy. Událost je tak bez problému pokryta záruční lhůtou lampy. Navíc by k ní nemělo docházet příliš často, protože většina výrobců nechává své lampy nějakou dobu „zahořet“.

Chyba při instalaci – dotek holou rukou výbojky

Výbojky se nikdy nedotýkejte holou rukou, obzvláště ne z vnitřní strany – přímo na hořáku lampy nebo v jeho okolí. Na výbojce tak totiž vzniká mastné místo, které se zahřívá více než zbytek lampy. V důsledku tepelné roztažnosti pak vzniká vnitřní pnutí mezi místy o rozdílné teplotě, které může být tak silné, že sklo praskne. K tomuto problému dochází častěji při výměně holé výbojky než v případě výměny lampy s modulem. Proto jednoznačně doporučujeme provádět výměnu holé lampy v rukavičkách.

Neoptimální provozní podmínky

I když výbojka nemá žádnou výrobní vadu, mohou při běžném provozu vznikat slabší místa ve skle hořáku výbojky vlivem provozu lampy za neoptimálních podmínek. Jejich příčinou mohou být následující situace:
  • nepřetržitý, nebo velmi častý provoz lampy,
  • mechanické vibrace působící na lampu v provozu nebo v horkém stavu,
  • nízká teplota při startu projektoru,
  • časté vypínání a zapínání projektoru,
  • neponechání dostatku času k ochlazení lampy po vypnutí projektoru.

Nedostatečné chlazení lampy

Zejména při provozu projektoru v prašném nebo zakouřeném prostředí dochází k zanášení prachových filtrů projektoru a v důsledku toho k nedokonalému chlazení lampy. Projektor by měl přehřátou lampu včas detekovat, zhasnout a ochladit. Nicméně ne vždy se to povede a přehřátá lampa praskne.

Konec životnosti lampy

Lampa v projektoru by nikdy neměla být používána, co nejdéle je to možné, ale měli byste ji vyměnit, jakmile projektor začne hlásit blížící se konec životnosti lampy. Důrazně nedoporučujeme resetovat počítadlo životnosti lampy a nadále používat starou vysvícenou lampu, protože tím značně narůstá riziko exploze lampy. Provozem lampy dochází k úbytku materiálu na hlavních elektrodách v hořáku lampy, čímž zvětšuje prostor mezi nimi. Čím větší prostor mezi elektrodami, tím vyšší elektrické napětí je potřeba k vytvoření a udržení elektrického oblouku. Ke konci životnosti lampy už může být napětí potřebné k vytvoření oblouku mezi hlavními elektrodami tak vysoké, že jej ballast lampy (zařízení regulující napájení lampy) nebude schopen dodat. Startovací elektroda však stále bude žhavit plynnou směs obsaženou v hořáku lampy až do bodu, kdy může hořák explodovat.

Chyba projektoru

Explozi výbojky může způsobit i vada projektoru, zejména selhání ballastu lampy. Ten může v důsledku vady nějaké součástky napájet lampu v daném okamžiku nevhodným napětím, nebo včas nevypne napájení či neomezí přehřátí výbojky. Pokud vám v projektoru exploduje již druhá nová výbojka, určitě vezměte přístroj do servisu na diagnostiku. Nejčastější příčinou exploze lampy bývá souhra několika uvedených faktorů. Příkladem může být kombinace používání projekční lampy, která už má něco nasvíceno, projektoru, s nímž se často manipuluje, a prachem či mastnotou zaneseného filtru.

Jak explozi výbojky předejít?

Snaže se projektor používat co nejvíce v souladu s předchozími body. Názorně jsme je pro vás shrnuli v přehledné infografice 10 tipů pro delší životnost lampy.

Co dělat, když mi lampa praskne?

  • Hořák výbojky v sobě obsahuje malé množství rtuti. Proto projektor po prasknutí lampy přeneste do dobře větraného prostoru a místnost, kde výbojka praskla, důkladně vyvětrejte.
  • Nechte projektor dostatečně dlouho vychladnout.
  • Sejměte kryt lampového prostoru, vyjměte lampový modul, vložte jej do krabice nebo do pevného sáčku, který střepy neproříznou. Z lampového prostoru se pokuste odstranit maximum střepů.
Pokud jsou střepy i v nějakých těžko dostupných částech projektoru, doporučujeme odnést přístroj na vyčištění do servisu, který se na projektory specializuje.  

Pokud již víte o lampách vše potřebné, stačí vybrat si tu správnou

Bleskurychlý průvodce lampami

Najdi lampu na pár kliknutí

Lampy pro projektory

Lampy pro TV

TOPlist