Návod na výměnu lampy v projektoru

Výměna lampy s modulem v projektoru, či projekční TV je velmi jednoduchý úkon. Přesto vám doporučujeme postupovat podle návodu, abyste nezapomněli na nějaký důležitý krok. Postup výměny lampy bez modulu je komplikovanější. O kolik, to záleží na okolnostech, jak se dozvíte níže. Postup výměny je zcela stejný pro originální, značkové i kompatibilní lampy.

Při výměně můžete postupovat podle tohoto obecného návodu. Pokud máte k dispozici manuál k vašemu přístroji, měl by v něm být uveden přesný postup přímo pro vás projektor či TV a bude lepší postupovat podle něj. U některých originální lamp s modulem je také návod od výrobce přiložen.

Jak postupovat při výměně lampy se také můžete inspirovat v našich video ukázkách výměny lampy několika vybraných projektorů a také ukázkou výměny samotné výbojky bez modulu.

Postup výměny lampy s modulem

 1. Pokud jste přístroj právě používali, ponechte lampě uvnitř dostatek času, aby stačila vychladnout. Horká lampa může způsobit požár, nebo vážné popálení.
 2. Poté projektor / TV vypněte a odpojte od elektrické sítě.
 3. Nalezněte kryt lampy na projektoru, uvloněte šroubky, kterými je připevněn a sejměte jej.
 4. Vhodným šroubovákem uvolněte šrouby upevňující lampový modul – ne vždy je nutné uvolnit všechny šrouby, které jsou dostupné, stačí uvolnit pouze ty, kterými je lampový modul připevněn k projektoru.
 5. Uvolněte (obvykle kovové) madlo lampového modulu.
 6. Pevně držte projektor a opatrně vytahujte lampový modul za madlo. Pokud modul v komoře drží příliš pevně, můžete si pomoci lehkým páčením šroubovákem.
 7. Připravte si nový lampový modul. Pokud jste zakoupili samotnou výbojku bez modulu, je potřeba ji vložit do původního modulu podle návodu níže. Poté se opět vraťte k tomu návodu.
 8. Otřete čistým hadříkem přední krycí sklo lampového modulu, případně i vnitřní reflexní část lampy, pokud není krytá.
 9. Vložte jej do projektoru přesně tak, jak byl usazen lampový modul původně.
 10. Vraťte madlo zpět do původní pozice a ujistěte se, že je upevněno.
 11. Utáhněte šrouby upevňující lampový modul.
 12. Přiložte zpět kryt lampového modulu a upevněte jej. Nemá smysl zkoušet projektor zapínat bez krytu lampy upevněného zpět. Většina projektorů se v tomto stavu nerozjede!
 13. Vynulujte počítadlo hodin provozu lampy. Toto je také nezbytný krok. Jak se to přesně u vašeho přístroje dělá se podívejte do manuálu k projektoru, nebo na článek o nulování počítadla v naší poradně.
 14. Zapojte přístroj zpět do sítě. Nyní je připraven k použití.

Postup výměny výbojky ve starém modulu

Nikdy se nedotýkejte nové výbojky holou rukou. K jejímu uchopení používejte plastové rukavice, nebo hadřík. Mastnota z rukou, která na výbojce ulpí může vést k explozi výbojky za provozu projektoru.

 1. Rozeberte původní lampový modul, tak aby bylo možné vyjmout původní výbojku. Odstraňte veškerý prach a nečistoty.
 2. Dobře si prohlédněte a zapamatujte způsob přichycení konektorů k původní výbojce. Způsob přichycení napájecích kabelů doporučujeme před jejich odpojením od staré lampy nafotit.
 3. Prohlédněte si novou lampu a srovnejte ji s tou původní. Může se lišit ve způsobu přichycení napájecích kabelů.
 4. Odpojte konektory napájecích kabelů od původní výbojky. Pokud je některý z napájecích kabelů původní lampy připojen k výbojce napevno - nelze jej uvolnit šroubem, nebo vysunutím, je potřeba jej ucvaknout co nejblíže k výbojce.
 5. Uvolněte původní výbojku a na její místo upevněte výbojku novou.
 6. Připojte k výbojce napájecí kabely. Pokud jste museli původní napájecí kabel ucvaknout, pak jej k nové výbojce připojíte jedním ze dvou způsobů:
  • Pokud má nová výbojka pro daný kabel připravený úchyt pro přišroubování očka tak na konec konektoru elektrikářské očko přicvakněte a přišroubujte k úchytu vhodným šroubkem. Viz. Obrázky 1-4. Očko vám na vyžádání zašleme s lampou.

  • Pokud má i nová výbojka již připevněné napájecí kabely k výbojce napevno, pak pahýl původního kabelu spojíte s kabelem nové výbojky elektrikářskou dutinkou.
 7. Sestavte lampový modul a vraťte se zpět k předchozímu návodu.

Pokud již víte o lampách vše potřebné, stačí vybrat si tu správnou

Bleskurychlý průvodce lampami

Najdi lampu na pár kliknutí

Lampy pro projektory

Lampy pro TV

TOPlist